kongres dla spolecznego panowania chrystusa krola

kongres dla spolecznego panowania chrystusa krola

Biuro Projektów - Dlaczego muszę One

Jest to temat bliski memu sercu. Myślę, że tak, bo wiem, że PMO może oznaczać tak wiele rzeczy do organizacji a pierwszym krokiem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tego postu.

Większość organizacji, które mają historię zarządzania projektami znaleźć się po całym przedziale sukces z Fantastyczny sukces spektakularną porażką. Ta różnorodność efektów jest często do władzy wykonawczej, aby rozpocząć na ścieżce PMO.

Z mojego doświadczenia wynika, że ??powody, aby wdrożyć PMO są w przypadkowej kolejności;

usprawnienie i ujednolicenie wydajności projektu

zapewniają szeroki raportowania korporacyjnego

stworzyć wspólną strukturę raportowania

kongres dla spolecznego panowania chrystusa krola

zarządzanie portfelem

centrum doskonałości w zarządzaniu projektami i dyscyplin pokrewnych

kombinację dowolnych z powyższych.

wszystkie powyższe

Wiele organizacji również przełączać się między nimi - absolutnie potrzebują PMO do dlaczego musimy płacić narzut na PMO?

Został utworzony i współpracował przy tworzeniu dwóch PMOS i moje doświadczenie jest to, że sukces zaczyna PMO przy wsparciu wykonawczym wyrównany z najważniejszych powodów, dla tworzenia PMO.

kongres dla spolecznego panowania chrystusa krola

Tak jak w każdym projekcie trzeba mistrz / sponsora i zrozumienie tego, co masz zamiar dostarczyć. Uruchomić tworzenie i wdrażanie jako projekt. Opracowanie zrozumienie wyników, tworzenie stopniowych etapów pomiary sukcesu (zarówno w odniesieniu do projektu i eksploatacji PMO) i raport o stanie w początkowym okresie.

Kluczem jest to, że realizacja nie jest koniec. Gdy PMO działa i pokazuje sukces, cały powód PMO musi zostać przekształcona i refocussed. PMO nie jest produktem, który zostanie dostarczony, jest to operacyjna część każdej organizacji i jej rozwoju.

Jeśli priorytetem jest stworzenie centrum doskonałości dla kierowników projektów, będzie prawdopodobnie okaże się, że PMO będzie ewoluować w kierunku zarządzania portfelem, ponieważ wykonawcza zobaczyć więcej możliwości jak premierzy stać się bardziej profesjonalny.

Jeśli priorytetem rozpoczyna się zarządzaniem portfelem, to będzie prawdopodobnie ewoluować w kierunku centrum doskonałości bardzo szybko staje się jasne, że więcej projektów można zrobić, jeśli premierzy są wspierane i rozwijane.

Niezależnie od punktu wyjścia, jeśli zarządzanie / kierowanie PMO, trzeba pamiętać, że ewoluuje. Utrzymanie przy życiu PMO jest procesem ciągłym sprzedaży obecnej i możliwej wartości z PMO.

Baw się w tym tygodniu.

- autor artykułu