kongres forum pediatrii praktycznej

kongres forum pediatrii praktycznej

Czytając powyższe trzy sub tytułów będą wystarczające, aby zapewnić gruntowną wiedzę na temat całości i ukrytego porządku. Będą one w ogóle mają następujące kluczowe czynniki:

1. zestaw wplątać zamówień.

2. Specjalny odróżnić przypadek powyższym zestawie, co stanowi nakaz wyjaśniają manifestacji.

3. Ogólnie związek lub prawa ekspresji siły konieczności, który wiąże razem pewien zbiór ukrytym kolejności w taki sposób, że przyczyniają się one do wspólnej końcu rozwijać.

Trzy przykłady podane powyżej wyjaśnić powyższe czynniki oraz czynniki te stanowią istotę książki i czytelnicy będą mogły przejść przez treść i mają zrozumienia punktów w nim wymienionych.

III: ŚWIATŁO jako wplątać Zakonu:

Jako sławnego naukowca, że ??ma do czynienia z fizycznej materii, światła, przestrzeni i czasu. Opisuje on znaczenia tak skondensowane lub "zamrożone" lekki. Kiedy wyszły na jaw, wracamy do podstawowej działalności, w których istnienie ma swoją ziemię. Ruch jest podstawowym faktem w percepcji i kiedy mówimy, nie ma prędkość przy świetle jest zwykłym językiem. Ale, w stanie siebie więzy, oznacza to, że nie ma czasu, nie ma prędkości ani przestrzeń. Jest on zbliża się do stanu ponadczasowy i Bohm logicznie wynika, że ??czas pochodzi z ponadczasowy.

Profesor Bohm stawia bardzo interesującą hipotezę, że cząstki są ukryte w treści informacji światła. On sprawia, że ??śmiały deklarację "światło, jak to było, określa się, aby cząstki, aby umożliwić bogatszej Wszechświata. Innymi słowy, Light (Całości) przekształca aspekty siebie na cząstki (wplątać zamówienie), tak aby cząstki ujawni światło.

IV: całość i czas:

About Time, Prof Bohm sugeruje, że czas jest wzbogacenie Wieczności. Czy możemy wyobrazić nic się nie dzieje, ale wszystko po prostu "jest". Przeszłość i przyszłość są zawsze obecne w wydźwięku projektu "obecny". - autor artykułu